கொழும்பு பங்குச் சந்தை

Tuesday, 08 January 2013 - 13:29

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88

கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் பரிவர்தனை நடவடிக்கைகள் இன்று நண்பகல் வரையில் சரிவு தன்மையை கொண்டிருந்தது.

 
 
பங்கு வர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்களை தருகிறார் வர்தக அதிகாரி சிவானந்தன்.
 
[MP3]t51058[/MP3]