நாணய மாற்று விகிதங்கள்

Tuesday, 08 January 2013 - 19:35

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8Dஇலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி  126 ரூபா  1 சதம் விற்பனை பெறுமதி 129 ரூபா 27 சதம்

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 202 ரூபா 48 சதம் விற்பனை பெறுமதி 208 ரூபா 69 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 164 ரூபா 52 சதம் விற்பனை பெறுமதி 170 ரூபா 28 சதம்,

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 135 ரூபா 85 சதம். விற்பனை பெறுமதி 141 ரூபா 29 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 127 ரூபா 1 சதம் விற்பனை பெறுமதி 131 ரூபா 82 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 25 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 51 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 101 ரூபா 98 சதம். விற்பனை பெறுமதி 105 ரூபா 70 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 42 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 48 சதம். அதேவேளை, இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 31 சதமாக, இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.