பங்கு சந்தை நிலவரம்

Wednesday, 09 January 2013 - 18:59

%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D

கொழும்பு பங்கு சந்தையின் இன்றைய பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைள் சரிவு தன்மையில் நிறைவடைந்துள்ளன.


இன்றைய பங்கு வர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்து ஏசியா செக்கியூரிட்டிஸ் நிறுவனத்தின் எஸ் புவிராஜ் தகவல் தருகிறார்.

[MP3]t51131[/MP3]