கொழும்பு பங்குச் சந்தை

Thursday, 10 January 2013 - 19:44

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88
கொழும்பு பங்கு சந்தையின் இன்றைய பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைள் சரிவு தன்மையில் நிறைவடைந்துள்ளன.
இன்றைய பங்கு வர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்து ஏசியா செக்கியூரிட்டிஸ் நிறுவனத்தின் எஸ். புவிராஜ் தகவல் தருகிறார்;
 
[MP3]t51199[/MP3]