நாணயமாற்று விகிதம்

Thursday, 10 January 2013 - 19:43

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

 
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி  124 ரூபா  74சதம் விற்பனை பெறுமதி 127 ரூபா 99 சதம்
 
ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 199 ரூபா 23 சதம் விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா  38 சதம்.
 
யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 161 ரூபா 93 சதம் விற்பனை பெறுமதி 167 ரூபா 63 சதம்,
 
சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 133 ரூபா 70 சதம். விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 8 சதம்
 
கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 125 ரூபா 57 சதம் விற்பனை பெறுமதி 130 ரூபா 35 சதம்.
 
அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 60 சதம். விற்பனை பெறுமதி 135 ரூபா 85 சதம்.
 
சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 101 ரூபா 3 சதம். விற்பனை பெறுமதி 104 ரூபா 73 சதம்.
 
ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 40 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 46 சதம். அதேவேளை, இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 30 சதமாக, இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.