தங்க விற்பனை

Friday, 11 January 2013 - 12:50

%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%88+


24 கரட் தங்கம், 55 ஆயிரத்து 500 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

22 கரட் நகைத்தங்கம் கூலியுடன் 55 ஆயிரத்து 950 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதன் படி ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 7 ஆயிரம் ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது..

வெள்ளி ஒரு தோளாவின் விலை 1700 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படும் அதேவேளை ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை 145 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.