මැක්ලම් සහ ජෝන්සන්ට සම්මාන

Thursday, 19 February 2015 - 16:04

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A2%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1
ක්‍රිකට් සඳහාම ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවියක් වන cricinfo වෙබ් අඩවිය විසින් ගිය වසරේ දක්ෂතම ටෙස්ට් ප්‍රිතිකරුවා සහ දක්ෂතම ටෙස්ට් පන්දු යවන්නා නම් කර තිබේ.ඒ අනුව වසරේ දක්ෂතම ටෙස්ට් ප්‍රිතිකරුවා ලෙස නවසිලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක මැක්ලම්  සහ දක්ෂතම ටෙස්ට් පන්දු යවන්නා ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිචෙල් ජොන්සන් නම් කර ඇත.