තරංග සංචිතයට කැඳවීමට අයි.සී.සී.යෙන් අවසර

Wednesday, 25 February 2015 - 11:14

%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB
හදිසි ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් ජීවන් මෙන්ඩිස් වෙනුවට සංචිතයෙන් පිටත සිටින උපුල් තරංග කැදවීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් අවසර ලබාදී තිබෙනවා. ඒ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ වෛද්‍යවරුන් ජීවන් මෙන්ඩිස් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ඒ අනුව උපුල් තරංග හෙට පැවැත්වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ - ශ්‍රී ලංකා තරගයට ක්‍රීඩා කරනු ඇති බවටයි ක්‍රිකට් විචාරකයින් පවසන්නේ.