සාන්තුවරයන්ගේ සටන අද ඇරඹෙයි

Friday, 06 March 2015 - 9:50

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටන මහා ක්‍රිකට් තරඟය අද ආරම්භ වනවා.