දැල් පන්දු සංචිතය ප්‍රතිසංවිධාන කිරීම ඇරඹෙයි

Friday, 18 September 2015 - 11:53

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
එළැඹෙන ආසියානු කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලිය ඉලක්ක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු සංචිතය ප්‍රතිසංවිධාන කිරීමේ කටයුතු ඊයේ (17) ආරම්භ වුණා.

ඒ, ටොරින්ටන් පෙදෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී.