මම කයිවාරු ගහන මිනිහෙක් නෙමෙයි - ඇමති දයාසිරි

Monday, 21 September 2015 - 9:51

%E0%B6%B8%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92
දයාසිරි ජයසේකර මහතා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ භාර අරගෙන මේ වෙනකොට සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් ගත වී තිබෙනවා.

ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ නවසැලසුම් පිළිබදව අමාත්‍යවරයාගේ අදහස දැනගන්න.

ඒ අනුවයි ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා හොට් ස්පොට් වෙත කැඳවන්නට අපි තීරණය කළේ.