සංගාගෙන් තවත් ශතකයක්

Thursday, 24 September 2015 - 13:26

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එංගලන්ත ප්‍රාන්ත ටෙස්ට් තරඟයකදී කුමාර් සංගක්කාර යළිත් ශතකයක් වාර්තා කර තිබෙනවා. නෝත්හැම්ටන්ෂයර් ප්‍රාන්තය සමඟ මේ දිනවල පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරඟයේදී සරේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සංගක්කාර ලකුණු 101ක් වාර්තා කළා. මෙය පසුගිය මාස එකහමාරක කාලය තුළ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරඟවලදී සංගක්කාර වාර්තා කළ 5 වන ශතකයයි.

\"\"