ක්‍රිකට් විනිසුරුවන් ඔලුව බේරගන්න යයි

Thursday, 31 December 2015 - 13:35

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%94%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පිතිකරුවන් සහ පිතිකරු අසල සිටින පන්දු රකින්නන් ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ පැළදීම ක්‍රිකට් පිටියේ සාමාන්‍ය දසුනක්.

එහෙත්, විනිසුරුවරයෙක් ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ පැළඳ ක්‍රිකට් තරගයකට එක් වූ දුර්ලභ අවස්ථාවක් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වුණා.