ඩිවිලියර්ස්ගේ ටෙස්ට් දිවිය අවිනිශ්චිතයි

Thursday, 14 January 2016 - 14:09

%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
තමන් දිගටම ටෙස්ට් තරඟවලට සහභාගිවීම පිළිබඳව අවිනිශ්චිත බව දකුණු අප්‍රිිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක ඒ.බී. ඩිවිලියර්ස් පවසනවා.

ඔහු කියාසිටියේ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් සිදු නොවුනහොත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බවයි.

ඒ. බී. ඩිවිලියර්ස් දකුණු අප්‍රිකානු ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ වැඩබලන නායකයා ලෙසද කටයුතු කරනවා.