ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයට ග්‍රැහැම් ෆෝර්ඩ්

Friday, 29 January 2016 - 10:01

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%86%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ග්‍රැහැම් ෆෝර්ඩ් පත්කර තිබෙනවා.

දකුණු අප්‍රිකා ජාතිකයකු වන 55 හැවිරිදි ග්‍රැහැම් ෆෝර්ඩ් 2012 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා ද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවා ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

සරේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි ග්‍රැහැම් ෆෝර්ඩ් ඉන් ඉවත්වී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග එක්වීමට පැමිණ ඇති බවයි විදෙස් පුවත් සේවා සඳහන් කලේ.