ජාතික දැල්පන්දු ශූරතාව නාවික හමුදාවට

Monday, 01 February 2016 - 13:05

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
මේ වසරේ ජාතික දැල්පන්දු තරඟාවලියේ ශූරතාවය හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඊයේ සමත්වුණා.

අනුරාධපුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දෙදිනක් පුරා පැවති මෙම තරඟාවලියට එක්වූ කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 18ක්.

අවසන් වටයේදී නාවික හමුදා කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම  පරාජයට පත් කරමින් ජයගනු ලැබුවේ එක් ලකුණකින්.

නියමිත කාලය අවසානයේ කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 44 බැගින් ලබා සම තත්ත්වයේ පසුවූ අතර, විනිසුරුවරියන් ලබාදුන් අමතර විනාඩි 7 ක කාලය තුළදී දී නාවික හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 53 ලබාගනිද්දී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට ලබාගැනීමට හැකිවූයේ ලකුණු 52 ක් පමණයි.