ශ්‍රී ලංකාව තවත් ඉදිරියට

Thursday, 11 February 2016 - 7:58

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
12 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ රන් පදක්කම් 118ක්, රිදී 63 ක් සහ ලෝකඩ 17 ක් ලබාගනිමින් ඉන්දියාව තවදුරටත් පළමු ස්ථානයේ පසුවනවා.

දෙවන ස්ථානයේ පසුවන ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති රන් පදක්කම් සංඛ්‍යාව 24ක්. ඊට අමතරව රිදී 46 ක් සහ ලෝකඩ 63 ක් ද ශ්‍රී ලංකාව ලබා සිටිනවා.

පදක්කම් සටහනේ තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ පාකිස්ථානයයි.

ඔවුන් රන් 7ක්, රිදී 20 ක් සහ ලෝකඩ 33 ක් ලබාගත්තා.

ඊයේ දිනයේ සිදුවූ විශේෂත්වය වන්නේ පිහිනුම් ශූර මැතිව් අබේසිංහ සමස්ත තරඟාවලිය තුළ රන් පදක්කම් 7 ක් ලබාගනිමින් 1991 වසරේ රන් පදක්කම් 6 ක් ලබා ශ්‍රී ලංකාවේ ජුලියන් බෝලිං විසින් පිහිටුවා තිබූ වාර්තාව අභිබවා යෑමට සමත්වීමයි.