දරුවන් හදා වඩා \'උන්ගේ හයිය බලා සැනහෙන\' ලංකා මාතා

Tuesday, 16 February 2016 - 12:13

%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%5C%27%E0%B6%8B%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B1%5C%27+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8F
දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාප්ති දිනය අදයි.  ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 183ක්, රිදී පදක්කම් 88ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 30ක් දිනාගෙන ප්‍රමුඛස්ථානයේ පසුවෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 25ක්, රිදී පදක්කම් 60ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 95ක් සමඟ දිනා ඇති මුළු පදක්කම් සංඛ්‍යාව 180ක්. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට දෙවන ස්ථානය හිමිව තිබෙනවා.

පාකිස්තානය රන් පදක්කම් 10ක් දිනා තුන්වන ස්ථානයේ රැදී සිටින අතර ඇෆ්ගනිස්ථානය රන් පදක්කම් 7ක්ද, බංග්ලාදේශය රන් පදක්කම් 4ක් ද, නේපාලය රන් පදක්කම් 3ක් ද ජයග්‍රහණය කළා.

\"\"