සාග් උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථකයි

Sunday, 21 February 2016 - 7:54

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව ලද සාර්ථකත්වය පසුපස ඇත්තේ සාමූහික ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයක් බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ පසුගියදා කොළඹ පැවති උත්සවයකදී.