53 වන සහෝදරයින්ගේ සටන ඇරඹේ

Saturday, 27 February 2016 - 7:28

53+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 53 වන සහෝදරයින්ගේ සටන අද ආරම්භ වුණා කොළඹ එස්ග එස්ගසීග ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේදී.

තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනූ ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින් පළමුව පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට ලබා දුන්නා.