ක්‍රිකට් විනාශ කළේ බලධාරීන් ?

Wednesday, 02 March 2016 - 11:09

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%3F
ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය නියෝජනය කිරීමට නොහැකි ක්‍රිකට්  සභාපතිවරයෙක් සිටින එකම රට ශ්‍රී ලංකාව වීම හාස්‍යයට කරුණක් බව අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසනවා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට එක්වෙමින් රණතුංග මහතා මේ අදහස් පළ කළා.