ශාන්තුවරයන්ගේ සටනේ නායකයන්, මුහුණට මුහුණ හමුවේ

Friday, 04 March 2016 - 7:27

%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර ශාන්තුවරයන්ගේ සටන මහා ක්‍රිකට් තරගය  82 වන වරට අද ආරම්භ වනවා.

ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සඳරුවන් රොද්‍රිගුගේ නායකත්වය යටතේ තරගයට එක්වද්දී ශාන්ත පීතර ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ විනූ මොහොට්ටි.