ටෙනිස් ලෝක ශූරියකට තහනම් උත්තේජක චෝදනා

Tuesday, 08 March 2016 - 10:40

%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%A2%E0%B6%9A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාව බවට පත්ව සිටි තවදුරටත් ජාත්‍යන්තර ටෙනිස් පිටියේ රැදී සිටින මරියා ශරපෝවා තහනම් උත්තේජක ලබාගත් බවට චෝදනා එල්ල වනවා.  

ඕස්ට්‍රේලියානු විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේදී සිදුකළ පරීක්ෂාවලින් ඇය අසමත්වීම ඊට හේතුවයි.

ඒ අනුව ඇයට මාර්තු 12 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි වසර 5ක තහනමක් පැනවීමට ජාත්‍යන්තර ටෙනිස් සම්මේලනය තීරණය කර තිබෙනවා.