මහනුවර සහ හැව්ලොක්, ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන අවසන් පුර්ව වටයට

Monday, 14 March 2016 - 9:11

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ රග්බි තරගාවලියේ අවසන් පුර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබන්නට මහනුවර සහ හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජ පසුගියදා සමත් වුණා.

ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අපි දැන් සූදානම්.