තේරීම් කමිටුව ගැන මාලිංගගේ නොසතුට

Wednesday, 16 March 2016 - 7:30

%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%A7
ආබාධය හේතුවෙන් තමන්ව ලෝක කුසලාන සංචිතයට ඇතුළත් නොකරන ලෙස තේරීම් කමිටුවෙන් ඉල්ලීම් කිහිපයක් සිදුකළත් ඔවුන් ඊට කන් නොදුන් බව ලසිත් මාලිංග පවසනවා.

දේශීය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබුණා.