96 පෑ දස්කම් විස්කම් යලි දක්වමු හෙළ දීපේ

Thursday, 17 March 2016 - 10:25

96+%E0%B6%B4%E0%B7%91+%E0%B6%AF%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%9A
ලෝක කුසලාන විස්සයි විස්ස තරඟාවලියේ ප්‍රථම තරඟයට අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වන්නේ අමරණීය මතක සැමරුමක් සමඟයි.

ඒ අදට 1996 ලෝක කුසලානය දිනා වසර 20ක් වීම හේතුවෙන්.

කෙසේවෙතත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට එදා ජය ආඩම්බරයෙන් සිහි කරමින් අද තරඟයට යන අපේ සිංහයන්ට සුබ පැතුම් එකතු කරමු.

1996 මාර්තු 17 වනදා ලෝක කුසලානය හිමි කරගත් ඒ සොඳුරු නිමේෂයේ මතක සැමරුම් කිහිපයක් පහතින්.

\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"