මාලිංගගෙන් තිසරට උපදේශයක් (ඡායරූප)

Thursday, 17 March 2016 - 11:54

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් පළමු තරඟයට පෙර පුහුණුවීම් සිදුකරන ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්.

\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"