රොතර්හැම් ධාවන තරඟය අද කටුකුරුන්දේ

Sunday, 20 March 2016 - 13:36

%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සහ හිරු එෆ් එම් මාධ්‍ය අනුග්‍රහකත්වයෙන් සංවිධාන කළ රොතර්හැම් මෝටර් ධාවන තරගය කටුකුරුන්ද ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා ධාවන පථයේදි අද උදෑසන ආරම්භ වුණා.

ඉසව් 18 කින් සමන්විත ධාවන තරඟාවලියේ ඉසව් කිහිපයක්ම මේ වනවිට අවසන් වී ඇති බවයි එහි සිටින හිරු විශේෂ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

රොතර්හැම් මෝටර් ධාවන තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා ක්‍රිඩාලෝලීන් විශාල පිරිසක් ද පැමිණ සිටිනවා.