ඉර්ෆාන් අහමඞ්ට වසර දෙකහමාරක තරග තහනමක්

Thursday, 21 April 2016 - 13:20

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%86%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B6%9E%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A


හොංකොං ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ඉර්ෆාන් අහමඞ්ට වසර දෙකහමාරක තරග තහනමක් පනවා තිබෙනවා.

ඒ මුදලට තරග පාවාදීම් සම්බන්ධයෙන් තමන්ට ලැබුණු ආරාධනා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට නොදැන්වීම හේතුවෙන්.

2012, 2014 වසරවල මුදලට තරග පාවාදීමට මොහුට විවිධ කණ්ඩායම් බලපෑම් කර තිබෙනවා.

එහෙත් ඒ පිළිබදව ඉර්ෆාන් අහමඞ් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට පැමිණිලි කර නැහැ.