ඔලිම්පික් ගිනි සිළුව දැල්වෙන විට සිදු වූ ලොව මවිත කළ දේ

Saturday, 23 April 2016 - 11:31

%E0%B6%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
මේ වසරේ බ්‍රසීලයේ රියෝද ජැනැයිරෝ නුවර පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් උළෙලේ නිල ගිනි සිළුව ලොව වටා රැගෙන යාම පසුගියදා ආරම්භ වූවා.

ගිනි සිළුව ලොව වටා රැගෙන යාම ආරම්භ වී පැයක් ඉක්ම යන්නටත් මත්තෙන් ලොවම මවිත කරමින් රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ පාපැදි තරග පැවැත්වීම සඳහා සකස් කර තිබූ ධාවන මංතීරුවක් කඩා වැටී දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වූවා.