රොනාල්ඩෝ හඬමින් ඇදවැටෙද්දී කණ්ඩායම පාපන්දු කිරුළ පළඳවයි

Monday, 11 July 2016 - 9:24

%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%9D+%E0%B7%84%E0%B6%AC%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති යුරෝ 2016 පාපන්දු කිරුළ දිනාගැනීමට පෘතුගාලය ඊයේ සමත්වුණා.

ඒ, ප්‍රතිවාදී ප්‍රංශ කණ්ඩායම එකට බින්දුවක් ලෙස පරාජයට පත් කරමින්.

පෘතුගාල කණ්ඩායමේ නායක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ තරඟයේ 25 වන මිනිත්තුවේදී ආබාධයට ලක්ව තරඟයෙන් ඉවත්වුවද කණ්ඩායමේ ජයග්‍රාහී ගෝලය වාර්තාකරනු ලැබුවේ දිමිත්‍රි ෆයර්ඞ්  විසින්.