විම්බල්ඩන් පිරිමි ශූරතාව බ්‍රිතාන්‍යයට

Monday, 11 July 2016 - 9:06

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ලන්ඩනයේදී ඊයේ නිමාව  දුටු විම්බල්ඩන් පිරිමි ටෙනිස් ශූරතාව දෙවන  වරටත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ඇන්ඩි මරේ විසින් හිමිකරගත්තා.

ඒ,  හයට - හතරක්, හතට -  හයක් සහ හතට - හයක් ලෙස කැනඩාව නියෝජනය කළ මිලෝස් රයනොච් පරාජයට පත් කරමින්.

විම්බල්ඩන් කාන්තා ශූරතාව ඇමරිකානු කළු ජාතික ටෙනිස් ශූරි සෙරීනා විලියම්ස් විසින් දිනාගත්තා.