වූෂු ශූරතාවය බස්නාහිරට

Monday, 18 July 2016 - 9:15

%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%A7
42 වන ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලේ වූෂු තරඟාවලියේ සමස්ත ශූරතාව දිනාගැනීමට බස්නාහිර පළාත සමත්වුණා.

අනුශූරතාව දිනාගනු ලැබුවේ උතුරුමැද පළාතයි.

සබරගමු පළාතට එහි තුන්වන ස්ථානය හිමිවුණා.

බර පන්ති 6 ක් යටතේ මෙම තරඟාවලිය පසුගිය 15, 16 සහ 17 යන දිනවල පැවැත්වුණේ මාතර - කොටවිල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදියි.

ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලකට වූෂු තරඟ ඇතුළත් වූයේ ප්‍රථම වරටයි.