රුසියාවට ඔලිම්පික් වරම් හිමිවේ

Monday, 25 July 2016 - 6:55

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A
රියෝ ඔලිම්පික් උළෙල නියෝජනය කිරීමට රුසියාවට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීමට ජගත් ඔලිම්පික් කමිටුව ඊයේ තීරණය කළා.

ඒ, අදාළ තහනම සම්බන්ධයෙන් රුසියානු ඔලිම්පික් කමිටු බලධාරීන් ඉදිරිපත් කර තිබූ අභියාචනය සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

රුසියාවට දැඩි නීති රීති සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගිවීමට මේ අනුව අවස්ථාව හිමිකර දී තිබෙනවා.

රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව තහනම් උත්තේජක භාවිතා කිරීමේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් හේතුවෙන් රුසියාවට රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගිවීම ජගත් ඔලිම්පික් කමිටුව තහනම් කර තිබුණා.