ලොවම කතා කළ නරඹන්නෙක් රැකගත් උඩපන්දුව

Monday, 05 September 2016 - 10:47

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80
ඊයේ පැවති එංගලන්ත පකිස්තානු 5වන එක්දින තරඟයේ බොහොම අමුතු සිදුවීම් ගොඩක් වූවා.

මේ අතර නරඹන්නන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ තරඟයකින් ජයගත් නරඹන්නෙකුට ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරයක නිරත වීමේ අවස්තාව ලැබුනා.

ඒ තරඟය අතරතුර ක්‍රීඩාගාරයට වැටෙන උඩපන්දුවක් රැකගැනීමේ අභියෝගය ජයගනිමින්.

ඔහු විශිෂ්ට ලෙස එම උඩපන්දුව රැකගත් අයුරු පහතින් නරඹන්න.