17 වසරක වර්ණවත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමුගත් පිතිකරු

Saturday, 10 September 2016 - 6:55

17+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94
17 වසරක වර්ණවත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට ඊයේ නැවතීමේ තිත තැබූ TM ඩිල්ෂාන් වෙනුවෙන් හිරු ස්පෝට්ස් කෝනර් තබන සටහනක් මේ...ඊයේ සිය අවසන් තරඟයෙන් අනතුරුව දිල්ශාන් සහභාගී වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පහතින්.