ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධම්මික ප්‍රසාද්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෝහලකින් ප්‍රතිකාර (ඡායාරූප)

Thursday, 22 September 2016 - 10:16

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ශ්‍රී කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන ධම්මික ප්‍රසාද් ශරීරයේ ආබාධයක් හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා.

හදිසි ශල්‍ය කර්මයක් සිදු කිරීමට ඔහු විදෙස් ගත වූයේ පසුගිය දිනකයි.

කෙසේ වෙතත් ධම්මිකගේ තත්ත්වය සුව අතට හැරෙමින් පවතින බව සඳහන්.
\"\" \"\"

\"\"