රියෝ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සහභාගී වුණු ශ්‍රී ලංකා වන්දනා නඩය

Saturday, 24 September 2016 - 7:13

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%BA
මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සහභාගී වුණු ශ්‍රී ලංකා වන්දනා නඩය සම්බන්ධයෙන් මේවන විට සමාජයේ දැඩි කතාබහක් මතුව තිබෙනවා.

සුපුරුදු පරිදි මෙවරත් එම වන්දනා නඩය ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු හිතවතුන්ගෙන් සමන්විතව තිබුණා.

කෙසේ වෙතත්, ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා තමන් අනුමත කළේ සාමාජිකයින් 28 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමකට පමණක් බවයි.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යවරයාගේ එම අනුමැතියට පිටින් යන ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ලේකම්වරයා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත අනුමැතිය සඳහා 34 දෙනෙකුගෙන් සමත්විත කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ මෙලෙසින්.