බංගල්දේශ තරග සංචාරයත් ඇන්ඩර්සන්ට අහිමිවෙයි

Thursday, 29 September 2016 - 7:28

%E0%B6%B6%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
එංගලන්තය සහ බංගල්දේශය අතර ලබන මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලිය ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන්ට අහිමිවී තිබෙනවා.
ඒ ඔහුගේ උරහිසේ ඇතිවූ ආබාධයක් හේතුවෙන්.

ඔහුගේ දකුණු උරහිසේ ඇති වූ ආබාධයක් නිසා පසුගිය ජූලි මාසයේ පාකිස්ථානය සමග පැවති තරගාවලියද ඔහුට අහිමිවී ගියා.