ඕස්ට්‍රේලියානු - දකුණු අප්‍රිකානු තරඟය හෙට

Thursday, 29 September 2016 - 8:48

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+-+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7
සංචාරක  ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පළමු එක්දින තරඟය හෙට ආරම්භ වනවා.

ඒ, දකුණු අප්‍රිකාවේ සෙන්චූරියන් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේදියි.

දෙරට අතර එක්දින තරඟ 5 ක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.