යාපනයේදී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක්

Friday, 30 September 2016 - 13:12

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යාපනයේ - දොරෙඅප්පා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේදී අද  නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් පිහිටුවනු ලැබුවා.

යගුලිය දැමීම කාන්තා ඉසව්වෙන් බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කරමින් තරඟ වැදුණු තාරිකා කුමුදුමාලි නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවූයේ මීටර 15.25 ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

රිටි පැනීමේ කාන්තා ඉසව්වෙන් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට උතුර පළාත නියෝජනය කළ ජී. අනීටා සමත්වූ අතර, ඇය දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර 3.41 ක්.