කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු හේමන්ත දේවප්‍රිය

Wednesday, 26 October 2016 - 8:01

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස හේමන්ත දේවප්‍රිය පත්කර තිබෙනවා.

එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයේ 03 වන ශ්‍රේණියේ පුහුණුකරුවෙකු වන මොහුට වසර 15 ක පළපුරුද්දක්ද පවතින බව සඳහන්.

එමෙන්ම මොහු ක්‍රීඩා සමාජ කිහිපයකද පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

හේමන්ත දේවප්‍රිය පිතිකරුවෙකු හා කඩුළු රකින්නෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමද විශේෂත්වයක්.