ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත ඉල්ලීමක්

Thursday, 27 October 2016 - 12:43

%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වයස අවුරුදු 70 න් ඉහළ පුද්ගලයන්ට ජාතික ක්‍රීඩා සම්මේලනවල නිලතල සදහා ඉදිරිපත් වීම තහනම් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති තීරණය යළි සලකා බලන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

නව ක්‍රීඩා පනතේ සංශෝධනවලට අනුව වයස අවුරුදු 70න් ඉහළ පුද්ගලයින්ට ක්‍රීඩා සම්මේලනවල නිලතල දැරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.

කෙසේ වෙතත් ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ තම අත්දැකීම් ක්‍රීඩකයින්ට ලබාදීමේ හැකියාව මෙමඟින් අහිමිවන බැවින් ඒ පිළිබඳ සළකා බලන ලෙසයි.