දිල්ලිය දුමෙන් වැසේ

Monday, 31 October 2016 - 15:06

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
ඊයේ දීපවාලි උත්සවය නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ ගිනිකෙළි සංදර්ශන නිසා ඉන්දියාවේ දිල්ලි අගනුවර දැඩි වායු දුෂණයකට ලක්වී තිබෙනවා.

ඉන්දීය ළධාරින් ප්‍රකාශ කළේ මෙම දුමාරයට නිරාවරණය වීමෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකුට වුවත් ශ්වසන ආබාධ ඇතිවිය හැකි බවයි.

ලොව වායු දුෂණය ඉහළම නගරයක් වන නවදිල්ලියේ සෑම වසරකදීම දීපවාලි සමයේ දැඩි දුමාරයක් දක්නට ලැබෙනවා.