ලෝකයම කතාකළ පිටිය මැද නටලා ගහපු සුපිරි පහර

Wednesday, 02 November 2016 - 10:43

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB
පසුගියදා පැවති ආබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතර තරඟයකදී එංගලන්ත පිතිකරුවෙකු එල්ලකළ අමුතුම පහරක් පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙකුගේ විශේෂ අවධානයක් යොමු වී තිබෙනවා.

එහිදී ඔහු පිටියේ අපූරු රංගනයක් ලෙසින් පහරවල් කිහිපයක් පෙන්වා එල්ලකළ ප්‍රහාරයෙන් ලකුණු හතරක් ලබාගන්නවා.

එම අපූරු අවස්ථාව පහතින්.