මාලිංග කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Tuesday, 08 November 2016 - 11:00

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව තමා ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ලසිත් මාලිංග පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ පසුගිය මාස 11 තුළ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය නොකළ තමා ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු තත්ත්වයකට පැමිණෙන තුරු බලා සිටින බවයි.

ලසිත් මාලිංග

- මට ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබාදුන්නා. හැබැයි මම ඒ අවස්ථාවේ ක්‍රිකට් ආයතනයට කියා සිටියා මට මේ කොන්ත්‍රාත්තුව
භාරගන්න බෑ කියලා. මොකද හේතුව මාස 11 ක් පමණ කාලයක් දැන් රට වෙනුවෙන් ක්‍රිඩා කරලා නැහැ. මම ඔවුන්ට පැහැදිලි කළා මං ක්‍රිකට් ක්‍රිඩා
කරන්න සුදුසු මට්ටමකට පැමිණියහොත් ඊළග කොන්ත්‍රාත්තුවේදී මාව සලකා බලන්න. මට කොන්ත්‍රාත්තුව දීපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. නමුත්
මම තනි තීරණයක් ගත්තා ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නේ නැති නිසා කොන්ත්‍රාත්තුවක් මේ වෙලාවේ ගන්න එක මම අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට කරන අසාධාරණයක් ඒ මුදලත් තව ලාබාල ක්‍රීඩකයෙකුගේ ක්‍රිකට් දියුණුවට යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මට තාම ලිඛිතව දැනුම් දීලා නැහැ මගේ තීරණය භාරගත්තා කියලා. මම ඇත්තටම හිතනවා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලධාරීන් මගේ තීරණයට එකග වෙලා එය භාරගනී කියලා.