මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව සුපිරි වූ තවත් සුපිරි වූ හැටි

Monday, 05 December 2016 - 13:58

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB+%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
පසුගියදා පැවති ආසියානු මෝටර් රථ ධාවන ශූරතාවය දිනාගත් දිලන්ත මාලගමුව ඔහුගේ facebook ගිණුමට එක් කර තිබූ ප්‍රකාශයක් වෙත බොහෝ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ අවධානය යොමු වූවා.

එම ප්‍රකාශය පහතින්.

\'\'ඊයේ පැවති ආසියානු ශුරතාවයේ අවසන් තරග 2 අපගේ ශේණියේ 2 ස්ථානය ලබා ගනිමින් ආසියානු ශුරතාවය දිනාගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවට ශුරතාවය දිනාගන්නට හැකිවුනේ නිහතමානී ඔබලා ගෙන් ලැබුණු ආශිර්වාද වලින්. අද සහ හෙට ලෝක ශුරතාවය ලක් මෑනිය වෙනූවෙන් ජය ගන්නට මම සියලු උත්සහය ගන්නවා. වේගයෙන් දුවන සිංහයෝ අපි\'\'

\"\"

මීට පෙර ඩිලන්ත මාලගමුව ශ්‍රී ලංකා නාමය ජාත්‍යන්තරය වෙත රැඟෙන ගිය අවස්ථාවක් පහතින්.