තරඟය මැද පන්දුව නුසුදුසු තැනක වැදී ස්මිත් ඇදවැටුන පසු වෝර්නර් සිනාසුන හැටි

Wednesday, 07 December 2016 - 9:33

%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
චැපල් - හැඩ්ලි කුසලානයට අදාළව නවසීලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර කැන්බරා හි පැවැති දෙවන එක්දින තරඟයෙන් ලකුණු 116 ක ජයක් ලබාගැනීමට  ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සමත් වුණා.

මෙම තරඟයේදී ස්මිත් හට නොසිතූ අකරතැබ්බයකට මුහුණ දෙන්න වූවා.

එම අවස්තාව පහතින්.