කොදෙව්වන්ගේ අනාගතය ගැන ගේල් කියනදේ

Wednesday, 14 December 2016 - 12:14

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%9A
බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබදව කොදෙව් ක්‍රීඩක ක්‍රිස් ගේල් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ කොදෙව් කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධවයි.

ක්‍රිස් ගේල් පවසන්නේ අතීතයේ කොදෙව් කණ්ඩායම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සිටි තත්වයට පත්වීමට වර්තමාන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අසීරු බවයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ වර්තමාන කොදෙව් ක්‍රීඩකයන්ට එක අරමුණක සිටි දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩාකළ නොහැකි තත්වයක් පවතින බවයි.

ක්‍රිස් ගේල් ටෙස්ට් තරග 103කදී  ලකුණු 7214ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.