පාකිස්ථාන - ඕස්ට්‍රේලියා පළමු ටෙස්ට් තරඟය අද

Thursday, 15 December 2016 - 8:24

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+-++%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
සංචාරක පාකිස්ථාන කණ්ඩයාම සහ  ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරඟය අද ආරම්භ වනවා.

ඒ  ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් හිදියි.

දෙරට අතර ටෙස්ට් තරඟ 3 ක් සහ එක්දින තරඟ 5 ක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.